dimarts, 10 de desembre de 2013

30 d'octubre, manifestació per l'hospital
Amb el lema “Defensem l’Hospital de Viladecans” el passat 30 d’octubre va tenir lloc una molt concorreguda manifestació, per reclamar que no es desmantelli l’Hospital de Viladecans sinó que, al contrari, es potenciï. 
En la complexa situació social i política en què ens trobem, costa realment saber què està passant i què passarà amb el nostre Hospital, convertit més en camp de batalla entre partits i entitats diverses que en un lloc on treballar conjuntament perquè els ciutadans i ciutadanes tinguem els serveis que necessitem i als quals tenim dret. 
Però en tot cas, queden aquí aquestes fotografies de Jaume Muns per dir: Volem un Hospital digne i amb un bon servei per a tothom!
Josep Lligadas Vendrell