divendres, 1 de març de 2013

La gran nevada del 1962 en 6 qüestions (i II)

Figura 1. Temperatura mitjana anual a Barcelona. 


Figura 2. Temperatura mitjana (panell superior)
i precipitació (panell inferior) en el període 2070-2100 a Viladecans. 

Tal i com vam dir en el darrer número del Punt de Trobada, responem a l’última pregunta (la sisena) que ens vam plantejar per explicar el perquè de la gran nevada del  24 i 25 de desembre del 1962, ara fa poc més de 50 anys, la resposta de la qual és plena d’incerteses.....
6. Es podrà tornar a repetir una nevada com aquella? Quin clima tindrem a Viladecans al llarg d’aquest segle XXI?
Tal i com vam comentat a la pregunta 5, la tendència en el nombre de nevades importants és clarament a la baixa. L’ascens de la temperatura dels darrers anys s’ha fet notori, com ho mostra la figura 1. En aquesta s’observa com a partir de la meitat de la dècada dels anys 80 l’ascens de la temperatura és més que notori. Però fixem-nos en la línia negra horitzontal. Els anys més freds dels darrers 20 anys (situats per sobre de la línia horitzontal negra) són més càlids que els anys més càlids dels registrats al llarg del segle XX (per sota de la línia negra). És a dir, per a un viladecanenc o viladecanenca de fins a mitjans-finals del segle XX un any càlid és l’equivalent al que per a nosaltres és un any fred. 
Aquesta tendència a l’alça de la temperatura sembla que seguirà així durant aquest segle XXI, com ho mostren les simulacions numèriques que realitza el grup d’experts mundials que estudien el canvi climàtic (Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic). Les figures 2 i 3 mostren els resultats d’aplicar un d’aquests models numèrics a Viladecans, amb una resolució de 30 km (és a dir, que 30 km al voltant de Viladecans el model numèric ho considera com un píxel). Concretament, es mostra la precipitació i la temperatura mitjana que és d’esperar que tindrem en el trentenni 2070-2100, en comparació amb la que tinguérem entre el 1960-90. 
Com a element a destacar, cal fer veure que  durant tots els mesos la temperatura serà superior a la del període 1960-90. És a dir, hiverns encara més suaus, i per tant amb menys probabilitat que hi pugui haver nevades importants. Per altra banda, la precipitació també disminueix els mesos d’hivern (línia i barres grogues en el panell inferior de la Figura 2). Per tant, segons aquest model, tindrem uns hiverns més suaus i més eixuts. Amb tot, menys risc de grans nevades com la del 1962. 
Per dir-ho en termes més entenedors, si a Viladecans hem tingut una temperatura mitjana d’uns 15.8ºC i una precipitació d’uns 610 mm en el període 1960-90, és d’esperar que el darrer trentenni del segle XXI tinguem una temperatura mitjana de 18ºC i una precipitació d’uns 580 mm. Aquestes darreres dades corresponen a un clima similar al que ha tingut Màlaga en el període 1960-90. És a dir, tendirem a un clima similar al de Màlaga. 
Dit això, cal advertir que tot i la rigorositat dels models, i que fins ara les previsions es van complint, existeix una gran incertesa en el que fa referència al sistema atmosfèric, cosa que fa que constantment calgui anar afinant aquests resultats. 
Jordi Mazon