dimarts, 11 de desembre del 2012

La greu problemàtica de l'habitatge


Càritas dels bisbats de Barcelona i Sant Feliu va posar en marxa el setembre de 2011 un Servei de Mediació d’Habitatge. Ja fa molts anys que en els seus informes alerta de l’excessiu cost de l’habitatge en relació al conjunt d’ingressos familiars. Va ser pionera en els acords amb propietaris d’habitatges buits per tal que els cedissin durant uns anys a preus socials, i va crear una fundació que els gestiona. Manté un servei d’ajuts econòmics –modest– que pot donar un cop de mà per fer-se càrrec d’alguns deutes, però que és clarament insuficient en la situació que vivim. Al nostre bisbat Càritas manté set habitatges compartits (un d’ells a Viladecans i un altre a Sant Climent) i un alberg per a persones sense sostre.
Al costat d’aquests recursos, més limitats del que convindria, Càritas ens recorda que amb un 1,5 % dels fons obtinguts pel FROB (Fons de Rescat d’Ordenació Bancària) se salvarien del desnonaments 30.000 famílies. I ens recorda també que n’hi hauria prou amb regular per llei els imports de lloguers i hipoteques per disminuir el sobreendeutament de les famílies. Càritas també fa propostes per a la creació i gestió d’un parc públic i social d’habitatges de lloguer, aprofitant la creació de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de Reestructuració Bancària (SAREB) i demana una moratòria immediata dels desnonaments, mostrant-se alhora molt crítica amb les recents mesures preses pel PP en aquest tema, que són més un gest de cara a la galeria que una solució eficaç. 
En la indignant situació social que estem vivint sobre aquest tema, i que provoca afortunadament incisives reaccions i actuacions com les de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de què parlàvem en el número passat, val la pena agrair i difondre aquestes propostes que van més enllà de l’ajut assistencial i que aporten la credibilitat de qui treballa fa molt de temps en l’assistència, la promoció, la prevenció i la denúncia. Al servei de la gent.