dijous, 15 d’abril de 2021

Passem a la història: el Punt de Trobada al COFRE

I això què és? És que el Punt de Trobada es dedicarà a la pirateria? Nooooo!

COFRE és un recurs de la Biblioteca de Catalunya i és un acrònim de “Conservem per al Futur Recursos Electrònics” destinat a conservar els documents digitals que formen part del patrimoni bibliogràfic nacional. 

Dit d’una altra manera, correspon al “dipòsit legal” de tota la vida. És a dir, de qualsevol publicació, llibre o revista, és obligatori deixar-ne alguns exemplars a la Biblioteca de Catalunya. Quan aquesta publicació ja no es fa en paper, s’ha previst aquest altre sistema de conservació perquè sigui accessible a qualsevol persona. Hi anirem posant tots els números de la nostra publicació. Per fer història, sí senyora!

Depuradora Viladecans-Gavà


L’any 1982 es construïa la depuradora al costat de la Murtra que tractaria les aigües residuals dels municipis de Castelldefels, Gavà, Sant Climent de Llobregat, el sector sud de Sant Boi de Llobregat, les Botigues de Sitges i Viladecans.


La depuradora entrava en funcionament l’any 1986 i des de llavors ha contribuït a la millora de la qualitat de l’aigua i de l’entorn de les platges de Viladecans. L’aigua tractada a la planta s’aboca al mar, a un quilòmetre i mig de la costa, a través d’un emissari submarí. Una part però, rep un tractament afegit que permet reutilitzar-la per a reg agrícola. 

Jaume Muns

Arpella vulgar (Circus aeruginosus) Espai Natural Remolar-Filipines, 24 de novembre de 2012.

                                         

Migrador regular i hivernant comú a les zones humides. Fins a l'any 2005 hi havia una parella nidificant al Delta del Llobregat. L'ampliació de l'aeroport (T1) va destruir el canyissar on criava. Estat de conservació a Catalunya: Vulnerable. 

Rapinyaire de mida mitjana i aspecte bastant estilitzat. L'espècie presenta un acusat dimorfisme sexual. La femella és de color de xocolata i te les espatlles i el capell pàl·lids. El mascle és de tons variats castanys i gris platejat. S'alimenta de petits mamífers, aus, rèptils i, en menor mesura, amfibis, peixos, grans insectes i ous. La destrucció o alteració de l'hàbitat (dessecacions, contaminació, etc.) representa la principal amenaça per a aquesta rapinyaire.

Eio Ramon

Viladecans contra la crisi climàtica

 Segur que tots i totes tenim grans desitjos d’acabar amb l’emergència climàtica. Segur que sense prendre mesures des de la política no serà possible. Però segur, també, que nosaltres podem contribuir-hi amb les petites (o no tan petites) coses que tenim a l’abast. Us en proposem unes quantes a cada número.

Ecosolidaritat: unes quantes propostes

-Preservar la biodiversitat.

-Ornamentar amb plantes naturals.

-Plantar/cultivar vegetació mediterrània autòctona i evitar plantes exòtiques invasores.

-Evitar utilitzar fertilitzants i biocides/insecticides químics tòxics.

-Posar nius, casetes, menjadores d’ocells, hotels d’insectes...

-Informar-se sobre l’impacte ambiental quan es fan obres o rehabilitacions.

-Participar en horts i jardins ecològics compartits.

-Reduir, reutilitzar i reciclar els residus.

-Evitar productes d’un sol ús i embalatges innecessaris (especialment els plàstics).

-Optar per reparar els aparells, reutilitzar els objectes i el mercat de segona mà.

-Fer una selecció responsable dels residus i/o fer compost amb els residus orgànics. 

-Reduir la utilització de paper on sigui possible (correus per mail, impressions doble cara).

-Fer servir paper reciclat, cartutxos de tinta reutilitzables...

-Optar per una alimentació ecosostenible.

-Reduir el consum de productes càrnics i optar per alternatives vegetarianes i/o veganes.

-Optar per productes locals frescos i ecològics.

-Optar per plats d’elaboració pròpia i cuina casolana i evitar els productes precuinats. 

-Evitar malbaratar aliments: no cuinar en excés i reaprofitar.

Aquest text és l’inici d’un interessant i colpidor informe que podeu llegir sencer aquí; aquest “aquí” no és una radical plana d’uns ecologistes volats, sinó de la Generalitat de Catalunya. Fa pensar, i molt, en la veritable urgència d’un canvi de rumb en la nostra economia i el nostre estil de vida. Us animem a llegir-lo.

El canvi climàtic a la conca mediterrània

Pràcticament totes les subregions continentals i marines de la conca mediterrània es veuen afectades pels recents canvis antròpics del medi ambient. Els principals motors de canvi són el clima (la temperatura, les precipitacions, la circulació atmosfèrica, els episodis extrems, l’augment del nivell del mar, i la temperatura, la salinitat i l’acidificació de l’aigua del mar), el creixement demogràfic, la contaminació, les pràctiques no sostenibles en l’ús del sòl i del mar, i les espècies no autòctones. 

A la majoria de les regions, tant els ecosistemes naturals com els mitjans de subsistència humans es veuen afectats. A causa de les tendències globals i regionals d’aquests motors de canvis, els impactes empitjoraran en les properes dècades, especialment si l’escalfament global supera entre 1,5 i 2 °C les temperatures del nivell preindustrial. És necessari incrementar significativament els esforços per adaptar-nos als canvis inevitables, mitigar els motors de canvi i augmentar la resiliència.

A causa de les emissions antropogèniques de gasos amb efecte d’hivernacle, a la conca mediterrània el clima està canviant, històricament i segons les projeccions dels models climàtics, més ràpidament que les tendències mundials. Les temperatures mitjanes anuals a la terra i al mar a la conca mediterrània són 1,5°C més altes que en èpoques preindustrials i es preveu que augmentaran entre 3,8 i 6,5°C addicionals fins al 2100 en un escenari d’alta concentració de gasos amb efecte d’hivernacle(RCP 8.5) i entre 0,5 i 2,0 °C en un escenari compatible amb l’objectiu a llarg termini de l’Acord de París de la CMNUCC de mantenir la temperatura global molt per sota dels +2 °C per sobre del nivell preindustrial (RCP 2.6). A la terra i al mar, les onades de calor s’intensificaran en durada i temperatures màximes. Tot i les fortes variacions regionals, la precipitació estival probablement es reduirà entre un 10 i un 30% en algunes regions, la qual cosa intensificarà l’escassetat d’aigua i la desertificació i disminuirà productivitat agrícola.

És pràcticament segur que la superfície del mar continuarà escalfant-se durant el segle XXI, entre 1 i 4°C segons l’escenari (emissió baixa o alta de gasos amb efecte d’hivernacle), i és probable que les aigües profundes s’escalfin més a la Mediterrània que en altres oceans del món. L’augment de les concentracions de diòxid de carboni (CO2) provoca l’acidificació de l’aigua del mar i aquesta tendència continuarà. El nivell mitjà de la mar Mediterrània ha augmentat 6 cm en els darrers 20 anys. És probable que aquesta tendència s’acceleri (amb diferències regionals) amb una taxa global d’entre 43 i 84 cm fins al 2100, però possiblement superi el metre si la capa de gel de l’Antàrtida es desestabilitza encara més.

La majoria dels efectes del canvi climàtic són agreujats per altres reptes ambientals, com ara el canvi d’ús del sòl, l’augment de la urbanització i el turisme, la intensificació agrícola, la sobrepesca, la degradació del sòl, la desertificació i la contaminació (aire, sòl, rius i oceà). El diòxid de sofre (SO2) i l’òxid de nitrogen (NOx) han augmentat recentment de manera considerable, principalment a causa del transport marítim. Les concentracions d’ozó troposfèric (O3) augmenten a causa de la contaminació i l’escalfament, i els episodis de nivells alts seran més freqüents en el futur. És probable que també augmenti el transport de pols sahariana. La mar Mediterrània està molt contaminada per múltiples substàncies, incloent-hi els plàstics, els contaminants emergents, els metalls pesants i els bacteris fecals i els virus; es preveu que tot això augmenti en el futur.

La mar Mediterrània està envaïda per moltes espècies no autòctones, provinents especialment del mar Roig, però també arriben per l’estret de Gibraltar, el transport marítim i l’aqüicultura. A la terra, 

les espècies no autòctones són particularment presents a les regions amb un elevat desenvolupament infraestructural i comercial, incloent-hi les plagues d’espècies fitòfagues introduïdes accidentalment que causen danys als cultius i als boscos. Es preveu que aquestes tendències segueixin en el futur.

L’agricultura és el principal usuari d’aigua de la regió mediterrània. El canvi climàtic afecta els recursos hídrics en combinació amb els factors demogràfics i socioeconòmics, reduint l’escorrentiu i la recàrrega d’aigües subterrànies, la qualitat de l’aigua, l’augment dels conflictes entre els usuaris, la degradació dels ecosistemes i la salinització de les aigües subterrànies en els aqüífers costaners. Es preveu que la demanda de reg augmentarà entre un 4 i un 18% d’aquí al 2100. El canvi demogràfic, especialment el creixement dels grans centres urbans, podria fer augmentar aquesta demanda entre un 22 i un 74%. Hi ha un potencial adaptatiu en la millora de l’eficiència de l’ús de l’aigua i la seva reutilització. Altres adaptacions importants són el canvi de les pràctiques agrícoles i la promoció de la dieta mediterrània tradicional, la producció local i la reducció del malbaratament alimentari.

El canvi climàtic, els fenòmens extrems més freqüents i intensos, així com l’augment de la salinització de terra, l’acidificació dels oceans i la degradació de la terra estan impactant de forma intensa en les activitats productives a la terra i a la mar. S’espera que els rendiments de les collites disminueixin durant les pròximes dècades en la majoria de les àrees de producció actuals i pel que fa a la majoria dels cultius. Aquesta situació pot ser agreujada per les plagues i patògens emergents. Hi ha un gran potencial d’adaptació en el canvi de les pràctiques i la gestió agrícoles cap a mètodes agroecològics, oferint també un important potencial per a la mitigació del canvi climàtic per l’increment de l’emmagatzematge de carboni als sòls. Les pràctiques pesqueres no sostenibles, les espècies no autòctones, l’escalfament, l’acidificació i la contaminació de l’aigua amenacen la producció d’aliments marins i poden afectar la distribució de les espècies i provocar l’extinció local, d’aquí al 2050, de més del 20% dels peixos i invertebrats marins explotats. L’adaptació requerirà una gestió més rigorosa de la pesca a la Mediterrània. La sostenibilitat del sector alimentari mediterrani (terrestre i marí) també depèn del creixement demogràfic, del comportament dels consumidors de la regió (dieta) i dels mercats mundials d’aliments (que poden veure’s afectats per crisis ambientals en altres llocs).

T’agrada Bach?

 Si t’agrada la música de Johann Sebastian Bach (1685-1750) i vols conèixer-lo millor i escoltar qualsevol de les seves obres, et recomano aquestes tres planes web:

Web de la Societat Bach dels Països baixos (Netherlands Bach Society, Naarden)

El projecte All of Bach (Tot de Bach) és l’aportació de la Netherlands Bach Society per a commemorar el centenari de la Societat fundada per interpretar la Passió segons Sant Mateu el Divendres Sant de 1921. Va posant a l’abast dels amants de la música gravacions de concerts de gran format, concerts íntims de casa i virtuoses interpretacions en solitari, a través d’unes filmacions molt acurades, amb una fotografia magnífica i una presa de so excel·lent.

Hi podrem trobar tota l’obra de Bach (música vocal religiosa i profana, concerts, música de cambra i d’orgue, etc.), enregistrada en vídeo. De cada obra hi ha una explicació, el text que es canta i els crèdits amb els intèrprets, sempre de primer nivell.

Director artístic: Shunske Sato, violinista japonès. El web és en neerlandès, anglès i japonès.

Web de la Fundació Johann Sebastian Bach (J. S. Bach Stiftung, Sankt Gallen, Suïssa)

Inusual imatge de Bach a Arnstadt, on va
obtenir la seva primera plaça com a organista.

La Fundació J. S. Bach va interpretant l’obra vocal completa de Johann Sebastian Bach (1685-1750) en un termini de vint-i-cinc anys a partir del 2006. Tots els concerts i les reflexions s’enregistren en so i imatge, enregistraments que conformen un gran fons de material cinematogràfic, sonor i de continguts complementaris a les obres vocals. Un dels objectius de la fundació és difondre les obres vocals de Bach, sobretot als joves, a través de la Bachipedia.

Hi podrem trobar tota l’obra vocal religiosa i profana de Bach, enregistrada en vídeo, amb els intèrprets del cor i l’orquestra, de primer nivell, i una filmació i presa de so excel·lents. De cada obra hi ha dos vídeos més: un amb una explicació del text i de la música, i un altre amb una reflexió sobre l’obra. La llengua dels vídeos és l’alemany.

Director artístic: Rudolf Lutz, organista, clavicembalista, compositor, director d’orquestra i improvisador suís. El web és en castellà, anglès i alemany.

Catabach, pàgina en català de Johann Sebastian Bach

Un web dedicat a Johann Sebastian Bach amb molta informació sobre aquest compositor i la seva obra.

Hi podem trobar, entre altres continguts, la biografia, el catàleg de l’obra de Bach (Compendi de les obres de Bach: Bach-Werke-Verzeichnis, BWV), els textos traduïts al català de tota l’obra vocal —de les Passions i l’Oratori de Nadal hi ha el text català i alemany—, comentaris extensos i documentats sobre les diferents obres, el calendari litúrgic amb les cantates, i els podcasts del programa La cantata del diumenge que s’emet per Ràdio Estel. A més hi ha un blog (http://catabach.blogspot.com) amb moltes cantates amb un comentari extens, el text en català i el corresponent arxiu d’àudio o vídeo.

Pàgina creada per Josep-Miquel Serra. El web és en català.

Josep Nuet

A quin poble i a quina comarca?

Ja feia uns quants dies que la gent del poble estava força esverada, sabia de presència a la comarca dels soldats que lluitaven al costat de la república però va ser aquell matí quan havien arribat al poble.

Famolencs i assedegats.

Un petit destacament va entrar al bar central del poble. Un local no pas massa gran però bonic, construït aprofitant els murs d´un antic castell templer.

Els habitants d’aquell poble tan petit era gent inquieta, això era normal.

Xiuxiuejaven constantment entre ells:

 -Han baixat els soldats de les muntanyes, han baixat! Guaita’ls!

Mentrestant els soldats seien a les taules de fusta rústica bevent a galet.

De les taules estant, devia de ser molt agradable contemplar com entraven els primers raigs de sol i poder fer un bon mos, cosa que ja tocava, tot i que l’excés d’expectació generada els incomodava una mica.

 -Molt bon dia, camarades, visca la llibertat!!!!!, digué el propietari. Desitgeu fer un mos?

-Sí, company... estem molt cansats i tenim gana. Hem sentit molt a parlar de la clotxa, en teniu?

 -Oi tant que sí, companys. Ara mateix us en fem set, de clotxes!!

Només van passar uns instants de les primeres mossegades que els ànims dels soldats van fer un gir inesperat, aquell deliciós menjar els proporcionava aquell estat.

Però, ¿podríeu dir a quin poble i a quina comarca estaven?

Solució: Horta de Sant Joan, a la Terra Alta


Antoni Garcia Iranzo

antonigarcia69@yahoo.com

Presentació del llibre “Memorial de Viladecans als morts de la Guerra Civil i la repressió franquista”

El proper diumenge 18 d’abril, a les 12,30 h., a la sala d’exposición de la Torre del Baró, tindrà lloc la presentació del llibre de Manuel Luengo sobre el Memorial de Viladecans als morts de la Guerra Civil i la repressió franquista.

L'aforament és reduït i l'assignació de cadires es fa mitjançant cita prèvia als telèfon 936 352 985 / 937 077 290 o a/e arxiumunicipal@viladecans.cat.

El Memorial de Viladecans als morts de la Guerra Civil i la repressió franquista que va ser inaugurat el 7 d’abril del 2019 al Cementiri Municipal de Viladecans recollia un total de 70 noms de veïns de la població. Aplega els noms dels que van ser víctimes de la violència revolucionària en els primers mesos de la Revolució o víctimes dels aparells de l’Estat republicà en guerra; relaciona el noms de tots aquells soldats –que s’han esbrinat– que van morir o van desaparèixer als fronts de guerra; recull les víctimes mortals dels bombardejos de l’aviació feixista italiana sobre la nostra població, al llarg de l’any 1938, i, finalment, també esmenta els assassinats pel règim del colpista general Franco pocs mesos després d’haver acabat la guerra. Des de la inauguració del Memorial fins a la data d’avui hem pogut recuperar de l’oblit dos noms més. Per tant estem parlant d’un total de 72 veïns morts a conseqüència de la Guerra Civil i la repressió del Franquisme. Aquest llibre parla d’aquest setanta dos veïns morts. El llibre recull les seves biografies i emmarca i contextualitza la seva mort en els diversos espais de la guerra i la repressió.

Aquest és una part del cost humà de la Guerra Civil a Viladecans, sense comptar tots aquells soldats ferits o mutilats; tots els soldats, població civil o càrrecs polítics que es van haver d’exiliar o tots aquells altres que es van quedar o van retornar a la nostra localitat i que van patir les depuracions, els batallons disciplinaris, els sumaríssims militars i les presons del franquisme, en els anys més durs de la repressió.

Dolor, memòria i dignitat. Aquest és un estudi fet des del rigor i la disciplina històrica però empàtic amb el dolor per les víctimes de la guerra i les seves famílies. Fet des de la cultura de la Memòria Democràtica que cerca estudiar, comprendre i posar en valor el passat republicà i els seus protagonistes que ens van ser negats pel franquisme.

Manuel Luengo Carrasco

Dia de canvi

Mujeres Sant Jordi (Pablo González)

S’ha fet el silenci. El dia tenia color d’oliva negra i ara acaba de sortir el sol. La torre que grata el cel des d’antic mostra arreu i avui una novetat que sembla sacrilegi. A molta gent li costa canviar, i més si és a la força.

El que es veu des de la torre acabarà veient-se per tots els cantons, fins i tot al Japó, i serà el remei dels mals que assetgen les dones d’aquestes contrades des del principi del món. Tots els dits assenyalen a crits cap amunt, cap a la dona alta, esvelta i forta que s’està dreta com un ciri amb l’espasa i els peus sobre la bèstia, ja morta, que no els deixava viure. Al seu costat, el fill del senyor del castell la mira amb delit i agraïment. També amb preocupació, perquè no entén com una dona l’ha pogut salvar. Après generació rere generació, imprès a les seves venes, el seu instint masculí és a punt de trair-lo i explicar alguna mentida al poble. Voldria tapar que no ha estat capaç d’acabar amb el drac sense l’ajut d’una dona.

Però no bada boca. I sort que calla! Perquè en aquell mateix moment la bella amazona armada i perillosa agafa una de les roses roges nascudes de la sang que regalima del cos de la bèstia i li ofereix al noi, que li somriu. N’hi ha tantes, de roses. que quan la dama valenta llença la resta del roser als vilatans tot el terra esdevé una catifa vermella immensa.

Des d’aquell dia, els homes i les dones del poble i els voltants són de veritat iguals i sense prejudicis de les capacitats mútues, i tenen les mateixes oportunitats. Mai no havia d’haver estat d’una altra manera, no penseu?

Patricia Aliu

patri.aliu@gmail.com

El Mamut de Viladecans, recull de premis.

Fa unes setmanes, en una xarxa social, la Coordinadora d’Entitats del Mamut de Viladecans feia una publicació sobre els premis obtinguts al llarg del seu recorregut. No gaire gent tenia present que la Coordinadora havia estat mereixedora d’alguns reconeixements. És per això que vull fer un petit recull del que han estat el guardons obtinguts en aquests poc més de deu anys de vida del Mamut de Viladecans.

El primer reconeixement va ser al 2010, un any després de començar el projecte del Mamut de Viladecans, i va ser un dels premis de Cohesió Social i Compromís Cívic en la seva IV edició. Són uns premis que concedeix l’Aula de Formació Joan N. García-Nieto, una figura prou coneguda en la lluita obrera del Baix Llobregat.

I va obtenir un accèssit.

Al desembre del 2011, tornava a tenir un nou premi. Aquesta vegada es tractava del premi Pau Bertran i Ros, VII Premis de reconeixement cultural del Baix Llobregat. Un premi de cultura popular al projecte del Mamut de Viladecans, atorgat pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

Al novembre del 2015 tornava a estar premiat al reconèixer, als Premis BEST del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, la Mamullada com el millor projecte estratègic portat a terme per una entitat de cultura popular.

I per últim, a l’any 2019 el Mamut de Viladecans va tenir una Menció Especial als III Premis Antoni Carné a l’Associacionisme Cultural Català.

Després del 2019, tothom sap com han estat els esdeveniments. Concretament, per la cultura popular, ha estat un parèntesi que encara dura. De tota manera, esperem sortir com abans millor d’aquest atzucac i que aviat es torni a recuperar l’activitat festiva i cultural del Mamut de Viladecans i que siguin molts més els reconeixements que aquest projecte pugui assolir.

Miguel de la Rubia

El Museu d’Eines del Pagès de Sant Climent de Llobregat

Al costat del nou Parc de la Font del Torrent del Rector i situat en les sales gòtiques del conjunt monumental de la rectoria, el campanar i l’església de Sant Climent, el Museu d’Eines del Pagès vol ser un reflex de la memòria i una mostra de l’estil de vida dels nostres avantpassats. 

Sense subvenció inicial, la inauguració del Museu l’any 1984 va ser el fruit de la voluntat d’un grup de climentons que portaven la pagesia a la sang i que van tenir molt clara, des del primer moment en què va sorgir la idea, la seva intenció de preservar el patrimoni material del poble, per deixar llegat a les noves generacions del conjunt d’eines i utillatge que s’emprava en el treball que compartia tota la família en les cases de pagès. Gràcies a la seva feina es manté viva la memòria de tot un poble que durant més de 1000 anys ha fonamentat la seva història en les feines del camp i tot el que representaven per a les famílies. És en aquest sentit que el Museu és un homenatge a les dones i homes que van dibuixar el paisatge de les nostres muntanyes treballant la terra “a l’estil de bon pagès” amb les eines que ara hi podeu trobar. 


L’entrada del Museu es troba sota l’arcada del jardí de la rectoria de Sant Climent i fent els primers passos en les seves sales us trobareu immergits en una col·lecció d’eines relacionades amb el treball al camp: magalls i pics per arrabassar els boscos, dotzenes d’arpiots, memòria viva de la duresa de la feina a les vinyes de cirerers, aixades de totes mides recordant els camps de marina, planets, rascles, arades, estripadores, cistells, coves, balances, motors de pou... de tot! Al seu costat també hi podeu veure els estris utilitzats pels oficis complementaris de l’agricultura com les eines del baster, les sàrries i guarniments per als animals. No us perdeu les explicacions del conservador del Museu que us regalarà mil noms i històries del que veieu i dels pagesos que ho van regalar per a fer possible aquesta col·lecció.

Per acabar la visita a l’interior del Museu podreu gaudir de la recreació d’una cuina de casa de pagès. Plena de tots els utensilis necessaris compta amb la reproducció del forn de pa i els fogons de llenya i és la sala ideal per a recordar els contes a la vora del foc, amb la taula parada i les farinetes calentes a punt, al costat de les botes de mistela i el vi del tros, la fresquera plena de formatge i les gerres amb oli i sal conservant la carn de l’última matança. 

No us perdeu l’exposició exterior amb les premses de vi i oli que encara quedaven en algunes masies de Sant Climent, que s’exhibeixen entre els contraforts de l’església. A més, al final del passeig podreu gaudir de la darrera sínia que funcionava en un hort de l’Angla i que manté tots els catúfols i engranatge en funcionament com el primer dia. Baixant les escales que porten al costat del Torrent, al costat d’una petita reproducció d’una era, podeu descobrir una col·lecció dels carros que han transitat per aquestes valls des de fa molts anys: carros petits adequats per anar pels camins i rieres de muntanya fins a les vinyes, carros de trabuc o de la bota o els carros grans que tornaven en corrua des dels camps de Marina cada tarda, mentre s’anava fent fosc. 

Per complementar la visita al museu podeu fer un recorregut per la trentena de barraques de pedra seca que s’han restaurat i reconstruït en el terme. Aquestes barraques són un exemple més de la feina de voluntaris que estimen la seva terra i que sens dubte engrandeixen la col·lecció del museu, en un poble com Sant Climent, amb un patrimoni natural envejable, però amb una patrimoni arquitectònic mesurat, tot i que veritablement important per als climentons. 

I per comprovar-ho, no deixeu de visitar l’exterior de l’església i deixeu-vos portar per la bellesa discreta i elegant del seu campanar romànic i els seus detalls que el fan singular.

Adreça del Museu: Carrer de l’Església, 20 (baixos de la rectoria), Sant Climent de Llobregat.

Horari: Diumenges, d’11 a 1. També es pot visitar de dilluns a divendres, 

Jaume Vendrell Condeminas


Llegir: nostàlgia? llibertat!

Sembla que de mica en mica la potència de la imatge va desplaçant la solidesa de la lletra. Potser hem substituït els decimonònics fulletons en paper per les sèries, ja no de televisió, sinó d’internet. Potser ens resulta més fàcil i atractiu comunicar-nos amb familiars i amics amb emoticones i imatges que no pas amb paraules. Potser el plaer d’embrutar-nos les mans amb la tinta dels diaris se substitueix per aquest anar saltant, en el mòbil, d’un article a un altre, a cop de dit, aprofitant sobretot la gratuïtat del moment (una gratuïtat en vies d’acabar-se, per cert)

Però és una magnífica notícia constatar que, durant el confinament, s’han venut molts llibres. I potser a més a més de ser comprats han estat llegits. Llegits sense pressa, deixant anar la imaginació per situar-nos en les escenes descrites, prenent-ne nota, contrastant continguts, comentant-ne passatges amb els amics, o, guglejant per acabar d’entendre aquell concepte o aquella paraula, o per recordar qui és aquell personatge públic o aquell esdeveniment que ens sona però que no acabem de situar. I tot això sense subscripcions. Sense electricitat. Sense avaries. Portant a passejar els llibres dins la bossa o dins el tren. O traient-los la pols i ordenant-los quan, tossuts, sobreïxen l’espai que els tenim reservat.

Potser el de menys és el format dels llibres, al cap i a la fi tant el paper com el lector electrònic no són més que mitjans per transmetre paraules. Però des d’aquí reivindiquem la lentitud que generen, l’esforç de visualització interna, el plaer de triar i de fullejar, d’anotar, de compartir i de fer recordar... Perquè són el substrat del pensament savi i contrastat, de la consciència, de la llibertat i de la creativitat... Per fer-nos lliures i millors.

Bona diada de Sant Jordi!

dilluns, 15 de març de 2021

Atracament a ViladecansSobre les 10 del matí del 27 de març de 1982, es produí l’atracament del Banc Central del carrer del Sol de Viladecans, cantonada amb el carrer de Rere l’Església.

L’atracament va ser efectuat per dos homes armats, i amb l’enfrontament a trets amb la policia nacional va resultar morta una persona i un policia ferit. Els atracadors es van fer forts a l’interior del banc però un d’ells va poder fugir a l’apoderar-se d’un cotxe i l’altre va ser detingut. 

Jaume Muns

Tallarol gros (Sylvia borin) Parc Agrari del Baix Llobregat, 11 d’octubre de 2014


Estat de conservació a Catalunya: preocupació menor. Ocell sense uns trets distintius realment identificatius, el seu aspecte general és força uniforme. El ventre és de color bru pàl·lid i el dors marró-grisenc. Entorn del seu coll destaca lleugerament un discret collaret més grisós. 

El cap arrodonit i el bec curt i gruixut. Un fi anell orbital envolta l'ull. S'alimenta bàsicament d'insectes, a la tardor complementa la seva alimentació amb fruits silvestres. És habitual veure'ls menjant figues madures. No es considera una espècie amenaçada. 

Eio Ramon

Llum i ombra

Aquesta és una foto amb què Jaume Muns ens porta a casa la visió d’una de les pintures que alberga el museu de l’Hermitage a Sant Petersburg, ciutat a la qual la Revolució d’Octubre li havia canviat el nom pel de Leningrad. La foto intenta vèncer les mans que intenten encaixar “El tocador de llaüt” a la pantalla del mòbil i aconsegueix fer-nos arribar la imatge de la pintura, tan clara, si no més, que aquelles fotos d’aquelles enciclopèdies dels grans museus, que algun venedor ens va fer comprar a terminis per al moble de casa. 

L’autor és Michelangelo Caravaggio, el pintor de la llum i l’ombra, del clarobscur. Va ser el primer pintor que va utilitzar en les seves obres a la gent del carrer, gent gran, prostitutes, nens de carrer, borratxos, captaires. Les persones que ell freqüentava, pecadors i pecadores que probablement anirien a l’infern, les va convertir en figures de l’Antic i del Nou Testament, en madones, en sants, en herois i heroïnes bíbliques. Mai pintava a l’aire lliure, sempre pintava al seu estudi, perquè necessitava les ombres perquè brillés més intensa la llum. En el seu estudi tenia una lluerna i en tots els seus quadres la llum ve de dalt, il·lumina i fa ombres en els cossos i en els rostres.

Si mirem les mans, són de dona, si mirem el pit és un home. Si li mirem a la cara, és com un àngel, sense sexe, segons com dona, segons com home. El coll ample té un gest masculí. Porta les ungles pintades, curosament retallades i està tocant les cordes. Està cantant, la cara lleument inclinada fa el gest de cantar, els ulls semblen emocionats, donar sentiment al cant que surt dels llavis lleugerament entreoberts. És una cançó d’amor, la partitura és oberta a la taula, l’arc del violí descansa a la pàgina de l’esquerra perquè el quadern no es tanqui. Es poden llegir les paraules “Voi sapete ch’io v’amo”, “Saps que t’estimo”. A la dreta les flors, a la taula peres, figues i maduixes. Les peres semblen tocades, la pell tacada, com la taula. Ell pintava les peres perjudicades, les ungles brutes, els peus bruts dels seus models. 

Caravaggio va irrompre a la pintura com un elefant en una terrisseria perquè pintava les coses tal com eren. En el seu llenç “Mort de la Verge” va pintar a Maria com una morta de veritat, amb els peus inflats. L’italià Vicente Carducho, pintor de la cort espanyola deia que “és l’anticrist de la pintura perquè en comptes de utilitzar-la com a vehicle d’expressió d’altes idees, capaç de reformar els defectes de la naturalesa, se cenyia a aquesta imitant el natural.” Caravaggio va tenir la llum al seu art però l’ombra a la seva vida, molt més fosca que clara.

Ens queda la llum del seu clarobscur en la pantalla de l’ordinador, de la pintura encara viva d’aquest “El tocador de llaut”. 

Text: José Luís Atienza

Foto: Jaume Muns

Un dia de primavera

Els infants deixaven de somiar. Els talons de les mares picaven als paviments enrajolats, i l’olor del guisat elaborat amb flors penetrava per les escletxes de totes les finestres. Encara que ventós, era un dia de primavera.

Les roselles pintaven de taquetes vermelles els amples prats verds. Ningú no tenia ganes de ficar-se a casa. Venia de gust vagar pel carrer més llarg del poble, ensopegant a cada pas amb els veïns, les famílies, els amics.

La tarda s’allargava, i refrescava tard o d’hora, quan el sol decidia caure i endinsar-se en el mar del port. Res no s’assemblava a aquella hora fugissera, que s’apropava tenyida de roig, com les roselles.

El cel tenia un i mil colors, des del groc al blau, passant per l’ocre i el gris. Era la festa dels núvols i de la llum. I, de cop, tota aquella lluentor desapareixia. Només la lluna era la mestressa, la reina, en aquell instant. Els petits eren cridats a tornar a casa. Calia sopar i descansar, recollir-se en els braços de la nit per ressuscitar demà, com el sol del nou dia.

Era bonic viure al meu poble i és difícil oblidar-lo. Tampoc no vull. Les seves olors, els seus sabors, els seus sons, la seva gent, els seus boscos eren la sal de cada jornada. I la roda tornava la jornada següent. Sempre.

Patricia Aliu

patri.aliu@gmail.com

Barraques de pedra seca

Ja feia uns quants anys que al Grup Tres Torres ens rondava pel cap la necessitat de recuperar les construccions de pedra seca del nostre terme, com fan des de fa temps els nostres veïns de Sant Climent, Begues, Gavà i Sant Boi. Tots sabem que el nostre territori de muntanya és més aviat petit, malauradament cada cop ho és més, i en consequència són poques les barraques de vinya que hi ha. Fins el moment n’hem localitzat un total de nou, tres a Miramar i sis a Sant Ramon/Montbaig, totes ensorrades excepte una que vam trobar gairebé sencera. 

A la web http://wikipedra.catpaisatge.net/ hi podeu consultar les barraques de Viladecans sobre un mapa que conté gairebé 20.000 construccions de pedra seca d’arreu del país amb la ubicació corresponent, fotografies i les característiques de cada una d’elles.

Doncs bé, de cara a aprendre i ser competents en l’ancestral tècnica de construcció en pedra seca, ara fa just un any vam establir un acord de col·laboració amb els amics de Memòria i Vida de Sant Climent. Aquesta entitat climentona té un centenar de barraques localitzades en el seu terme i més d’una vintena de restaurades. Amb ells vam arribar a fer quatre jornades de pràctiques i aprenentatge fins que la pandèmia ho va aturar tot.

Passat l’estiu, en la mesura que ens permetien els protocols marcats per les autoritats sanitàries, vam començar amb les feines de neteja i desbrossament a la barraca de Cal Griveta. Aquesta barraca està situada al Puig de la Roqueta, per sota de l’ermita de Sant Ramon i a tocar de la partió amb Sant Climent. És l’única barraca que ens hem trobat gairebé sencera, únicament presentava un forat a la coberta i per tant relativament senzilla de restaurar. Un cop restaurats els marges ensulsiats de l’entorn, ens vam centrar en la restauració de la coberta de la barraca i d’alguns petits desperfectes que presentava en el seu conjunt. 

La Barraca de Cal Griveta, com totes les del nostre terme, està construida amb pedra llicorella (niconella en la pronúncia local) dominant en tot el territori de muntanya de Viladecans. És més aviat petita, de planta circular, portal de llinda plana i falsa volta a la coberta. La técnica de la falsa volta consisteix en anar aproximant filades circulars a partir d’on arrenca la coberta, de manera que de mica en mica s’aconssegueix anar tancant el cercle fins el cobriment final amb una llosa. Per evitar la tendència de l’estructura de caure cap a l’interior, es carrega la part exterior amb prou contrapès per tal d’aconsseguir la seva estabilitat. 

Pels vols de la Puríssima vam concloure la restauració de la nostra primera barraca. Tan aviat com les dificultats sanitàries remetin, organitzarem una visita i un acte públic d’inauguració de la barraca restaurada de Cal Griveta.

Mentrestant hem continuat amb els treballs de restauració de les nostres construccions de pedra seca. Passat festes, vam iniciar la reconstrucció de la Barraca de Cal Mitjà situada al camí de Cal Menut, al vessant nord del torrent anomenat, també, de Cal Menut. Aquesta barraca la vam trobar completament ensorrada, la qual cosa ens ha obligat a desmuntar-la gairebé sencera i començar la seva reconstrucció de cap i de nou. Per qüestions tècniques hem hagut de reduir el perímetre de l’estructura, això ens ha permès de conservar a la porta un muntant de la construcció original. A hores d’ara ja hem col·locat la llinda de la porta i ben aviat iniciarem la construcció de la coberta.

Jaume Lligadas Vendrell

Més sobre la bòbila Ramells

Hi ha gent que sap fer fotos i gent que no. Entre els que no, sens dubte que m’hi incloc jo, que vaig fer les fotos de la xemeneia de la bòbila Ramells que publicàvem en el número anterior d’aquesta revista. Entre els que sí, hi ha el Jaume Muns, que és l’autor de les fotos que podeu veure en aquesta pàgina: la de la bòbila com era abans, i, sobretot, la de la xemeneia supervivent que allà continua, una foto que, diu l’autor, la va fer jugant-s’hi el físic.

En tot cas, repetim el que dèiem en el número anterior: cal preservar aquesta xemeneia! 

Josep Lligadas Vendrell

Viladecans contra la crisi climàtica

 Segur que tots i totes tenim grans desitjos d’acabar amb l’emergència climàtica. Segur que sense prendre mesures des de la política no serà possible. Però segur, també, que nosaltres podem contribuir-hi amb les petites (o no tan petites) coses que tenim a l’abast. Us en proposem unes quantes a cada número.

Ecosolidaritat: unes quantes propostes

-Reduir el consum d’aigua i evitar-ne la contaminació.

-Instal·lar dispositius per reduir el cabal d’aigua (aixetes, wàters, dutxes...).

-Revisar periòdicament les instal·lacions i reparar les petites pèrdues.

-Recollir l’aigua de pluja i/o aigües grises i fer-la servir pel wc, regar...

-Usar reg gota a gota i usar programadors per regar de bon matí o al vespre.

-No emprar productes químics nocius pel medi per netejar ni per desembussar.

-Evitar abocar objectes, olis, pintures, lleixiu... als lavabos i wc.


Conversió ecològica

L’any 2015 el papa Francesc va sorprendre propis i estranys amb la publicació de l’encíclica Laudato si’, un document adreçat no només als cristians catòlics, sinó a la humanitat sencera, perquè certament la sensibilitat per la natura i la consciència que la manera depredadora amb què vivim porta a la desigualtat i a la destrucció són un patrimoni compartit per moltes altres tradicions ètiques i religioses, encara que tots plegats, vinguem d’on vinguem, sovint pensem una cosa i actuem fent la contrària. Sobretot si ens trobem immersos en aquesta lògica del consum sense fre i de l’economicisme capitalista que sempre està disposat a exhaurir sense contemplacions els recursos naturals, sense tenir-ne en compte les conseqüències, i que ens assetja contínuament.

El text ve a ser una gran glossa de la pregària de Francesc d’Assís, aquell gran personatge que va fer de la natura, la pobresa i la pau la seva forma de viure Déu i que va iniciar el seu camí quedant-se literalment en pilota picada davant el Papa, com a signe de renúncia al seu status –que el tenia– i als seus bens. De l’encíclica val la pena destacar-ne dues coses: en primer lloc, el fet que s’entén a la primera, perquè fa servir un llenguatge molt comprensible per a tothom. Hi ha un capítol especialment dedicat a les arrels bíbliques del tema i, en la resta, unes quantes referències a la tradició cristiana. Si no és que a algú el tema cristià li causi especialment urticària, el seu plantejament és ben interessant per a tothom. L’altra cosa a destacar és el lligam causa-efecte entre la manca de respecte a la natura i la desigualtat social, plantejada en termes de justícia social.

A tall de resum, us transcric tretze propostes, crec que assumibles, elaborades per Joan Carrera, un altre jesuïta, metge, teòleg i professor d’Esade, que podeu trobar desenvolupades aquí. L’encíclica sencera podeu llegir-la en aquest enllaç en català i en aquest altre en castellà. Certament l’epidèmia en què estem immersos reforça aquestes conclusions:

1. Ser capaços de viure sàviament i de pensar en profunditat, una qualitat que s’oposaria al sorollós món digital, al pensament superficial, atès que la veritable saviesa no s’aconsegueix amb la simple acumulació d’informació. 

2. Ampliar a les futures generacions el concepte de proïsme que trobem en la «regla d’or» de les grans tradicions religioses. Aquesta ampliació ens faria adonar que les nostres accions (i les nostres omissions) tenen conseqüències en el futur, ja que poden hipotecar la vida dels nostres descendents.

3. Considerar que allò que fem i que té un impacte sobre la natura pugui ser universalitzable. Cal que ens preguntem, doncs, què passaria si tota la humanitat actués com fem nosaltres: si tothom consumís com nosaltres, si tothom viatgés com nosaltres…

Taller d’ikebana,
un art japonès que combina natura i espiritualitat

4. Apostar per un creixement que no sigui voraç i irresponsable, i per tant, redefinir el concepte de progrés. Un desenvolupament tecnològic i econòmic que no condueixi a un món millor i a una qualitat de vida integralment superior no es pot considerar progrés.

5. Prendre consciència del valor de la interdependència, del fet que l’espècie humana depèn de les altres espècies en tant que la comunió entre els éssers vius és fonamental. Malauradament, no hem après a viure el que som com a do dels altres –siguin persones, animals o plantes–, i quan ens hi relacionem, sovint els tractem com a mers objectes. 

6. Viure i entendre la nostra vida com a do, com a regal. Aquest do ens obliga a tenir-ne cura, i a tenir cura també de la vida dels altres, sobretot d’aquells que són més vulnerables. El que hem rebut gratuïtament també ho donem gratuïtament als altres.

7. Aprendre a apreciar les diferents dimensions de la felicitat, que no es poden reduir al fet de tenir o posseir. El nostre estil de vida està marcat per un accentuat individualisme, una manera de viure fragmentada i atomitzada.

8. Deixar-se guiar pel principi de precaució, recollit en la Declaració de Rio (1992), segons el qual davant de la possibilitat de danys greus i irreversibles, no cal tenir una certesa absoluta per a prendre mesures.

9. Unir estretament la qüestió social i l’ecològica. A més, l’encíclica entén la dimensió del respecte a la diversitat cultural com a part d’aquesta noció de justícia complexa, ja que són els més pobres i les minories culturals els qui pateixen més la problemàtica ecològica. També fa una crítica de l’homogeneïtzació de les cultures: «La desaparició d’una cultura pot ser tant o més greu que la desaparició d’una espècie animal o vegetal» [núm. 145].

10. Recuperar una certa sacralitat de la natura que formaria part de les cosmovisions menys antropocèntriques; per exemple, acostaments a la realitat des d’alguns corrents filosòfics i religiosos, com el budisme, l’hinduisme, les tradicions ameríndies i el taoisme, que trenquen amb la marcada dualitat subjecte/objecte típica de la mentalitat occidental.

11. Retornar a la simplicitat i a la capacitat de gaudir amb poc, que ens permet aturar-nos a valorar allò petit, agrair les possibilitats que ofereix la vida sense aferrar-nos al que tenim ni entristir-nos pel que no tenim.

12. Remarcar el valor dels petits gestos quotidians. L’encíclica afirma que «una ecologia integral també és feta de simples gestos quotidians en què trenquem la lògica de la violència, de l’aprofitament, de l’egoisme» [núm. 230].

13. Valorar el descans, la dimensió celebrativa de la vida, una dimensió receptiva i gratuïta que és una mica diferent de simplement no fer.

Mercè Solé

8 de març


Il·lustració: Montserrat Cabo

Amb totes dues mans

alçades a la lluna,

obrim una finestra

en aquest cel tancat.

Hereves de les dones

que cremaren ahir

farem una foguera

amb l’estrall i la por.

Hi acudiran les bruixes

de totes les edats.

Deixaran les escombres

per pastura del foc,

cossis i draps de cuina

el sabó i el blauet,

els pots i les cassoles

el fregall i els bolquers.

Deixarem les escombres

per pastura del foc,

els pots i les cassoles,

el blauet i el sabó

I la cendra que resti

no la canviarem

ni per l’or ni pel ferro

per ceptres ni punyals.

Sorgida de la flama

sols tindrem ja la vida

per arma i per escut

a totes dues mans.

El fum dibuixarà

l’inici de la història

com una heura de joia

entorn del nostre cos

i plourà i farà sol

i dansarem a l’aire

de les noves cançons

que la terra rebrà.

Vindicarem la nit

i la paraula DONA.

Llavors creixerà l’arbre

de l’alliberament.

Maria-Mercè Marçal

Viladecans, capital sanitària

 

L’Hospital de Viladecans és el centre hospitalari de referència per als municipis de Castelldefels, Viladecans, Gavà, Begues i Sant Climent de Llobregat, amb una població de més de 185.000 persones. El centre excel·leix en cirurgia major ambulatòria, preoperatori online, integració d’especialitats i triatge d’urgències avançat, entre d’altres, i ha rebut diversos premis. El centre està acreditat com a hospital general bàsic d’aguts i pertany a la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’ICS, juntament amb l’Hospital de Bellvitge i la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent. 

Com és sabut, actualment les obres d’ampliació i millora de l’Hospital de Viladecans que impulsa el Departament de Salut de la Generalitat estan a ple rendiment després que el 2018 s’adjudiqués un projecte que permetrà triplicar la superfície actual del centre hospitalari, augmentar-ne la capacitat resolutiva i aconseguir millores en el confort dels pacients i professionals. Les obres van començar el 16 de juliol de 2018 i es preveu que la primera fase (la construcció del nou edifici, a l’avinguda del Mil·lenari) estigui enllestida durant aquest 2021.

Si fins ara Viladecans exercia una centralitat en termes hospitalaris en tot el que representa el seu àmbit d’influència per als municipis adscrits a l’Hospital (185.000 habitants), resulta una evidència que aquesta capitalitat s’accentuarà gràcies a les obres d’ampliació i millora en curs. Aquesta realitat representa una oportunitat en termes d’especialització de l’economia local i de creixement en serveis hospitalaris o vinculats que la ciutat ha de saber aprofitar i explotar. Sobretot, tenint en compte que es tracta d’un àmbit amb futur assegurat i amb un model productiu de valor afegit i de llocs de treball de qualitat. I això s’ha de poder gestionar amb un model de governança acordat i participatiu, amb estratègies i projectes compartits per planificar, i afrontar, els reptes de futur de manera eficient i eficaç.

Viladecans s’ha guanyat per mèrits propis, després de lluites veïnals compartides, del compromís dels professionals sanitaris i de les diverses institucions involucrades, aquesta capitalitat i centralitat en l’atenció hospitalària al sud del Baix Llobregat i ens correspon, com a Ajuntament, posar les màximes facilitats per incrementar i explotar aquest protagonisme al màxim, en benefici de les veïnes i dels veïns i del progrés econòmic de la ciutat.

Amb aquest objectiu, des del grup d’ERC vam presentar una moció a l’Ajuntament de Viladecans que va ser consensuada i aprovada amb l’equip de govern (PSC i Comuns) durant el Ple municipal de febrer. De manera que demanarem al Departament de Salut que impulsi vies de col·laboració que reforcin i ampliïn la vocació de Viladecans com a ciutat hospitalària de referència en el seu àmbit territorial, perquè pugui acollir i ampliar en el futur serveis relacionats amb el sector sanitari. 

En el marc de la concertació dels projectes a desenvolupar, també estudiarem la disponibilitat de terrenys propers a l’Hospital de Viladecans per planificar i reservar la possible ubicació de serveis, empreses i/o equipaments relacionats amb l’àmbit de la salut. Continuarem impulsant a través del Centre de Promoció Econòmica Can Calderon i amb la participació del Consell Econòmic i Social de Viladecans les accions per promoure l’economia circular i l’estratègia per explorar i prioritzar possibles mesures necessàries que reforcin els punts forts i les oportunitats de Viladecans com a ciutat de referència en l’àmbit de la salut. 

A més a més, estudiarem la viabilitat i les oportunitats de constituir un espai de governança compartit que impulsi l’hospital, la seva millora contínua i la seva consolidació, amb la participació directa dels municipis implicats. 

Aquesta moció, per tant, no té res a veure amb la gestió del propi hospital, sinó amb les oportunitats que cal aprofitar fruit de la seva ampliació. I de com cal treballar aquestes oportunitats de manera conjunta tant amb el Departament de Salut com amb els municipis de la població que resta coberta per l’hospital. 

Des d’ERC tenim clar que no podem sortir d’aquesta crisi com ho van intentar fer de la del 2008, és a dir, a base de salvar bancs, incrementar desigualtats i fer créixer vulnerabilitats socials. De la crisi causada per la pandèmia n’hem de sortir salvant a la ciutadania i reconstruint una societat basada en noves oportunitats, és a dir, creant llocs de treball de qualitat. I això és el que hem impulsat amb aquesta moció per impulsar Viladecans com a ciutat de referència en l’àmbit de la salut.

Bàrbara Lligadas

De Puig Antich a Carrasco i Formiguera

L´altre dia vaig tenir l´honor, el patidor honor, de participar com a cantant en un homenatge a Salvador Puig Antich.

Hi vaig anar confiat, tranquil i content.

Un lleuger esglai em va recórrer per dins quan algú em va notificar la presència de dues de les germanes del Salvador. Era inevitable esverar-se una mica…

Però el neguit constant de la feina ben feta va fer centrar tota la meva atenció únicament en la qualitat final que l´acte mereixia.

Va ser magnífic, emotiu, ben organitzat i amb molt poques errades. Al final de l´homenatge vàrem poder conversar de manera distesa però sentida amb les germanes Puig.

La conversa em va proporcionar una forta sensació de viatge a través de la història.

Ambivalent. Crua i dolça alhora. Magnífica però terrible també.

Una sensació només comparable a la que vaig tenir a Argentona, crec recordar que era el poble, fa un munt anys conversant amb Fina Carrasco, filla de Manuel Carrasco i Formiguera. Una dona d´avançada edat. Molt eixerida i activa.

Aquella agradable vetllada la senyora Fina m´explicava fil per randa la nit que els alemanys van bombardejar el vaixell en el qual fugien de la península.

Tot i que ella era petita aquests records perduren per sempre.

Evidentment mostrava una passió molt forta envers son pare.

És claríssim que Puig Antich i Carrasco i Formiguera són figures políticament antagòniques.

Però cal reconèixer que totes dues persones no deixen de ser víctimes de l´odi i que, inexorablement, ja formen part de la història.

I de la meva particular també.

P.D. Per cert, encara ara, no deixo de sorprendre´m quan la senyora Fina definia son pare com a cristià i socialment d´esquerres, aquesta darrera descripció la repetia sovint!

Antoni Garcia Iranzo


Anónimo era mujer

 

¿Existe una literatura femenina? Me niego a entrar en esta polémica, puede que algunos temas interesen más a las mujeres, como puede interesar más un asunto u otro según la edad o el momento que vivimos, para mí entrar en este juego es menospreciar el trabajo de muchas escritoras, existe la buena o la mala literatura y si hasta ahora no ha habido escritoras es porque como ya es por todos conocido la mujer a lo largo de la historia ha sido considerada un ser inferior, una menor de edad, cuyo principal papel era el de esposa y madre. El tiempo ha borrado sistemáticamente el nombre de todas aquellas que dejaron su impronta en todos los campos del saber y del arte, se ha ido rescatando el nombre de todas aquellas que se atrevieron a cultivar otros ámbitos, en el científico donde podemos nombrar a Ada Lovelace, la primera programadora de la historia; en un mundo tan masculino como el guerrero sobresale Boudica, la reina de los icenos que se rebeló contra los romanos. Si hablamos de pintura, el nombre de las artistas que han sido borradas y olvidadas es escalofriante, quién recuerda a Sofonisba Anguissola o de Käthe Kollwitz, me vienen a la mente el chiste (con muy poca gracia, por cierto) en el que al preguntar por el nombre de alguna pintora y no saber nombrar apenas el de Frida Kahlo el listo de turno respondía “es que las mujeres no pintan nada”… 

Dejando los chascarrillos y la pintura, en el mundo de las letras ocurre lo mismo, basta mirar la lista de premios literarios para apreciar la escasa presencia femenina, el Nobel de literatura ha premiado desde sus inicios a dieciséis mujeres frente a ciento un hombres. La invisibilidad de las mujeres se ha visto amparada en el pseudónimo, estrategia que muchas escritoras se vieron obligadas a utilizar para poder ver publicadas sus obras o bajo el nombre de su marido, al parecer El Gran Gatsby le debe más a Zelda Fitzgerald que a su esposo F. Scott Fitzgerald.

Si hacemos un recorrido histórico empezando por la Edad Media pocos ejemplos encontramos de escritura femenina, Leonor Lopes o las cartas de Eloisa. La mujer aparece para engrandecer la figura masculina, tanto en la épica y sobre todo en la lírica trovadoresca el cortejo será una manera de suavizar el mundo masculino, la mujer es un objeto, una propiedad. Recordemos que el gran dilema de la época era si las mujeres tenían alma o no, no es una cuestión baladí, de la respuesta se podía extraer la relación con ella, si no tenía alma, era como un animal, por tanto, se la podía apalear, comprar…

Siglos más tarde, en el XVI y XVII encontramos la presencia de la mejicana Sor Juana Inés de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, de la primera fueron las palabras: «Hombres necios que acusáis a la mujer, sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis». Curiosamente ambas religiosas, una mujer gozaba de más libertad en un convento que bajo la custodia de un marido o un hermano, si tenían tendencias intelectuales podían desarrollarlas más fácilmente en la paz de una celda, sin la carga de los hijos y de la casa. 

No es hasta el siglo XIX cuando la mujer entra por la puerta grande en la literatura, pero muy limitadas por la presencia de sus maridos o bajo pseudónimos. Empezaremos por Mary Shelley, considerada como una de las precursoras del relato de ciencia ficción, autora de Frankenstein o el moderno Prometeo su obra y su personalidad merecerían un capítulo aparte, aunque siempre bajo la sombra de su marido, a quien debe su apellido. Jane Austen vio rechazada su obra Orgullo y prejuicio por ser de una mujer, tuvo que publicarla posteriormente y siempre firmaba como “una dama” sin poner su nombre. Las hermanas Brönte (Anne, Emily y Charlotte) firmaban sus libros con los nombres de Acton, Ellis y Currer Bell, de otra forma no hubieron publicado sus obras. Cecilia Böhl de Faber firmó como Fernán Caballero su novela La Gaviota o Caterina Albert, la autora de Solitud es conocida por el seudónimo de Víctor Català. También Mary Ann Evans tuvo que echar mano a un nombre falso para poder ver impresa su obra, el de George Eliot. Lo mismo tuvo que hacer Louise May Alcott, la autora de Mujercitas, que firmó algunos libros con el nombre de A.M. Barnard. El esconder el nombre femenino llega hasta nuestros días, la autora de Harry Potter ocultó su nombre, Joanna, bajo las siglas J.K. para poner luego su apellido Rowling. Como decía Virginia Woolf “para la mayor parte de la historia, Anónimo era mujer”. 

Cabría destacar que es también en el siglo XIX y bajo la corriente realista cuando entra en escena la mujer como protagonista de muchas de las grandes novelas de la época, Emma Bovary, Ana Ozores o Anna Karenina, aparece una nueva imagen de mujer, oprimida y aniquilada que se refugia en un mundo de fantasía literario y se deja llevar por sus impulsos y sus pasiones. Aunque presentados desde la pluma masculina, comienza una reflexión sobre el papel de la mujer más allá del hogar y la familia. 

Y al llegar al siglo XX, ya no es factible hablar de la literatura de mujer, los nombres de autoras es inabarcable, imposible nombrar alguna sin dejar de lado el nombre de otras autoras más destacable en todos los géneros: novela, poesía, teatro; hasta todos los subgéneros: novela histórica, policíaca… Actualmente la mujer no tiene que esconder su inteligencia dentro de su casa y puede escribir sin complejos. Tampoco quiero olvidar las dificultades que sigue teniendo la mujer en países o culturas en las que todavía se la considera un ser inferior. Sí me gustaría acabar echando mano de mi experiencia como lectora, lo que destacaría es que cuando elijo una lectura no me fijo en si es un autor o una autora, la calidad literaria o el tema es lo que me lleva a la elección y al repasar mis lecturas me sorprende que muchas de mis elecciones son de autoras, y me da igual y esto es para mí lo auténtico y lo mejor que puede pasar con nuestro trabajo, que se nos valore por el trabajo en sí. Queda mucho trabajo por delante pero al igual que otros ámbitos el camino ha sido largo y seguramente queda todavía mucho por recorrer pero no cabe duda que las mujeres no tienen que pelear por demostrar su inteligencia. Solo es necesario leerlas. 

Virginia Woolf

Margot Rubio Morón

Europa demana més protecció per al Delta del Llobregat

Les zones humides del Delta del Llobregat acullen gran varietat de sistemes i hàbitats que configuren un dels ecosistemes més rics i diversos biològicament de Catalunya. Situats al bell mig de l’àrea metropolitana on vivim el 80% de la població catalana, els Espais Naturals suporten la pressió de les dinàmiques urbanes de les ciutats properes i, sobretot, pateixen els impactes de les grans infraestructures del Pla Delta que posen en risc la preservació i el seu futur d’aquesta reserva de la biodiversitat. 

Cal recordar que aquests espais de reconegut valor ecològic i paisatgístic estan blindats per la màxima figura de protecció de la Xarxa Natura 2000 i que compten amb el reconeixement de la Unió Europea. És per això que té especial rellevància l’obertura del procediment d’infracció en què la Unió Europea demana a Espanya que adopti mesures addicionals per gestionar i protegir els espais naturals del Delta del Llobregat i per evitar que la Xarxa Natura 2000 es continuï deteriorant com a conseqüència de les obres d’ampliació de les grans infraestructures com el port i l’aeroport. 

El Pla Delta del 1994 va néixer amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de creixement del port i l’aeroport i al mateix temps garantir la conservació dels espais naturals del Delta. Sobre el paper, els impactes que es produirien havien de ser compensats i corregits de manera que es garantissin els valors de la Xarxa Natura 2000. El Pla Delta, però, ha patit les conseqüències d’un pecat original, que no és un altre que no haver fet l’estudi d’impacte ambiental global destinat a avaluar la suma dels impactes dels diferents projectes del Pla sobre el medi. En lloc d’això, es van fer estudis parcials amb mesures que no han estat suficients, ni a vegades adequades, per mitigar i corregir els efectes i que han donat com resultat el deteriorament del Delta, tal i com va denunciar l’entitat ecologista DEPANA l’any 2012. 

A més del descens de les poblacions d’ocells i de la reducció de superfície d’hàbitats de les espècies protegides que assenyala Europa, hem vist com s’han incrementat els problemes de desguàs del Delta amb una afectació important a la zona agrícola. Coneixem les dificultats de les llacunes litorals per mantenir la seva biodiversitat ja que no reben ni la qualitat ni la quantitat d’aigua adequades, i a més estem patint un increment en la regressió del litoral que necessita la revisió de les mesures de correcció d’impacte que són del tot ineficaces.

És important que la Comissió Europea en la seva demanda reconegui la urgència i demani l’aplicació de mesures addicionals per abordar el deteriorament del delta del Llobregat i insti les autoritats competents a fer-ho. La Unió Europea també demana l’aprovació i aplicació del Pla de Protecció de les àrees naturals i el paisatge del delta del Llobregat i recomana l’ampliació de les Zones d’Especial Protecció per a les aus, la definició d’una zonificació i un règim d’usos adequats a les necessitats dels hàbitats i poblacions presents.

Un altre element sobre el qual es demana solució es l’aparcament de taxis que AENA va instal·lar en la Xarxa Natura 2000. En concret, la Comissió Europea demana que es faci una anàlisi a fons de l’impacte que l’aparcament té sobre la integritat del lloc i per a la connectivitat ecològica, fet que podria suposar la seva demolició i restauració com a part del corredor ecològic. De fet, AENA ha de donar compliment a dues sentències judicials en relació a les activitats d’aparcament i rentat de vehicles i un Pans&Food que l’obliga a tancar l’activitat i a restaurar l’entorn per recuperar els valors naturals. 

Aquest requeriment de la Comissió Europea obre noves oportunitats per corregir els impactes, aplicar nous instruments de planificació per garantir un territori més equilibrat, amb una activitat econòmica diversificada i uns espais naturals que recuperin la seva biodiversitat. Per això que no podem mirar cap a un altre costat i és imprescindible que les autoritats competents actuïn i ho facin de manera integrada. Potser aquesta sigui l’última oportunitat per als nostres Espais Naturals i no podem tornar a cometre el mateix error. Des del territori hem d’exigir que, a més de donar compliment a tot el que reclama la Comissió Europa, es faci una avaluació de l’impacte ambiental acumulat i dels efectes que han produït l’aeroport i el port sobre el territori i així saber què s’ha de corregir i quines mesures s’han d’introduir per complementar les que ja s’estan aplicant. No podem perdre temps i ara tenim l’oportunitat de sumar, amb Europa, a favor dels valors naturals del delta del Llobregat i del nostre territori. 

Encarni Garcia 

Prestacions per a persones amb discapacitat: el bosc impenetrable

Les persones amb discapacitat reconeguda que cobren la prestació per fills a càrrec estan exemptes des de l’1 de gener d’enguany del copagament de la medicació. Aquesta és una mesura presa pel govern d’Espanya i que es gestiona des de cada comunitat autònoma. Per tant és la Generalitat que s’ocupa de posar-la en pràctica. Si les persones amb discapacitat són, no només els causants de la prestació, sinó també els seus titulars, no cal que facin cap gestió. Si, en canvi, el titular de la prestació és una persona física que n’és tutora o pare o mare, cal adreçar-se a l’ambulatori per demanar que l’inscriguin degudament com a beneficiari d’aquest dret. Això se’ns plantejava per part de Dincat, a professionals i a familiars, en una recent sessió de formació i és una petita mostra de l’embolic amb què es troben les persones amb discapacitat a l’hora de percebre les prestacions econòmiques que les diverses administracions públiques concedeixen.

Sobre les prestacions econòmiques es pot argumentar, d’entrada, que sovint són raquítiques. És a dir, no cobreixen ni de bon tros les necessitats dels seus beneficiaris, unes necessitats que generen moltes despeses afegides. Algunes d’òbvies, com l’adaptació dels espais de casa per moure-s’hi en cadira de rodes, o l’obtenció d’un suport en la cura diària. Hi ha gent amb molts problemes de mobilitat, n’hi ha que no poden rentar-se ni vestir-se soles i n’hi ha que pràcticament tampoc no poden enfilar-se a un autobús. A banda d’altres necessitats menys visibles, però no menys certes. Em deia una amiga que el seu fill, un “down” força autònom i molt net i polit, gastava quatre vegades més que ella en colònia i estris de neteja, perquè li costava molt controlar les dosis, des del paper higiènic a la pasta de dents, i destrossava ulleres i audífons com si res.

Però jo crec que el principal problema de les prestacions econòmiques és l’embolic de la seva gestió. Unes prestacions provenen de la Seguretat Social i s’atorguen si s’ha cotitzat degudament com a treballador. D’altres també provenen de fons estatals i no són contributives, és a dir no es concedeixen com a un dret per haver cotitzat i aleshores tenen en compte els ingressos de les persones que conviuen amb els possibles beneficiaris. I encara n’hi ha de pròpies a cada comunitat autònoma. Dit d’una altra manera, la prestació no és un dret subjectiu del beneficiari, sinó que depèn del seu entorn. De prestacions n’hi ha de tota mena: algunes es cobren una sola vegada, d’altres tenen a veure amb serveis més generals (relacionats amb l’atur, per exemple) i algunes estan vinculades a la llei de la dependència. Cobrar-ne una pot voler dir haver de renunciar a una altra i comporten la necessitat de fer comptes per saber bé què convé més al beneficiari. Cal afegir-hi l’escaqueig general de les administracions, en el nostre cas sobretot de la Generalitat, que quan es va posar en marxa la llei de la dependència, que va suposar un increment de la demanda d’atenció, en lloc d’eixamplar pressupostos i de crear uns serveis bàsics imprescindibles, es va limitar a redistribuir el que ja hi havia. 

Entre el llenguatge administratiu, inintel·ligible per al comú dels mortals, i la quantitat d’administracions i de serveis que intervenen en la concessió dels ajuts (Ajuntaments, diversos departaments de la Generalitat, els ambulatoris, la Seguretat Social i l’estat mateix), els pobres usuaris dels serveis estic segura que de vegades no exerceixen els seus drets i oportunitats fins al final. Penso que seria un bon servei unificar i simplificar tràmits, això sí assegurant-se de no perdre cap llençol en aquesta bugada, perquè probablement aquesta mateixa dispersió de gestió i de control juga en contra de l’eficàcia. A banda de l’exasperant lentitud en els tràmits. Un exemple: demanar la valoració (només la valoració, de moment) d’una persona amb discapacitat per veure si té dret a una plaça residencial, ha comportat una espera de dinou mesos. Per obtenir la plaça, s’espera que es trigui entre tres i cinc anys. Una plaça, per cert, lluny de Viladecans i de l’entorn familiar i veïnal de l’interessat.

Un punt esperançador en aquest caos ha estat la recent creació del PADI (Punt d’Atenció a la Discapacitat Intel·lectual) a Viladecans: un espai on rebre orientació, una brúixola per transitar en aquest bosc impenetrable.

Mercè Solé