dilluns, 10 de novembre de 2014

Càritas demana voluntaris per a tasques de formació

 Des de Càritas a Viladecans duem a terme dos projectes en el marc de la formació a persones adultes i de l’educació infantil.

El primer és el Centre d’Acollida i Formació. Aquest és un projecte de Càritas que ofereix formació de Llengua Castellana i Catalana a persones amb un coneixement molt baix d’aquestes llengües. 

El nivell ha de ser més baix que el que s’ofereix a l’Escola d’Adults o Normalització Lingüística, i nosaltres  adrecem a les persones, quan han assolit una formació adequada, a  continuar estudiant en aquests centres de formació  reglada.

Qualsevol persona que visqui a Viladecans pot accedir al nostre servei. Quan la persona és immigrant també oferim una acollida i acompanyament en el seu procés d’adaptació a la nova societat. 

Els cursos que fem són (en funció del nivell de la persona):

Alfabetització en castellà, per a persones que no han estat escolaritzades. 

Neolectors en castellà, per a persones que poden llegir en lletra d’impremta i escriure en lletra lligada.

Llengua en castellà, per a persones que tenen un nivell de lectura amb més fluïdesa i capacitat de comprensió més gran.  

Català (nivell de llengua), per a persones que tenen un nivell més baix del Bàsic 1 del Consorci de Normalització Lingüística.

I els horaris són, els dimarts  i dijous,  de 9’30h a 11:30h; i els dilluns, dimarts, dimecres i dijous,  de 15’15h a 16’30h.

El segon és el Reforç Educatiu, un recurs que pretén ajudar a infants amb certes mancances educatives i problemes sociofamiliars que els hi impedeixen seguir el ritme d’escolaritat normalitzat. L’edat dels nens i nenes que participen és de 6 a 12 anys, i per les seves característiques socials i acadèmiques, seria ideal que cada infant tingués un educador/a de referència. Així doncs, el número de nens i nenes que participen en el Reforç Educatiu dependrà del número de voluntaris de que disposi el projecte.

L’horari del projecte és dilluns, dimecres i dijous, de 17:00h a 18:15h, i de 18:15h a 19:30h.

Però per poder desenvolupar aquests projectes, com tots els que es desenvolupen des de Càritas, necessitem una part vital de voluntariat. I és per aquest motiu que fem la crida perquè tota persona, amb certa experiència o interès en aquest camps, que estigui interessada en la realització d’aquest servei desinteressat, lliure i gratuït, pugui contactar-nos.

Moltes gràcies!!!

                                  Francesc Medina (Treballador Social)

Tel/ 607.022.099 

                                               Mail: francesc.medina@caritassantfeliu.cat