dissabte, 25 de juliol del 2009

Com es va tancar Viladecans Televisió?


Molts viladecanencs encara esperen una explicació sobre la desaparició de Viladecans Televisió el passat dia 1 de maig, que s’afegeix al fet que Ràdio Sellarès no dóna informacions referides a la nostra ciutat des del passat mes de gener.
Recordem que Viladecans TV tenia garantida la seva continuïtat fins al mes d’octubre, gràcies al contracte signat amb el grup Localia. Però a mitjans de febrer, l’Equip de Govern (socialistes i Iniciativa) va proposar reduir en un 20 per cent l’aportació econòmica que recollia el contracte, situació que comportava que Viladecans Televisió fos inviable econòmicament, i que s’ha traduït en el tancament immediat de l’emissora.
El més greu del punt de vista humà és que el passat 16 d’abril es comunicava a onze persones, que amb la seva tasca permetien l’existència de VTV, que eren acomiadats en un període de quinze dies. Per tant, són tècnics i periodistes que no han tingut ocasió de buscar una altra feina perquè treballaven en una empresa que tenia un contracte fins al mes d’octubre, i que havia de servir de base per a la creació de la futura Televisió Digital del Delta.
Com els mateixos professionals de Viladecans TV han denunciat, l’Ajuntament no va fer cap esforç per buscar una alternativa que fes viable la continuïtat de l’emissora: ni propostes de reestructuració, ni buscar altres cadenes de televisió que ocupessin el lloc que deixava Localia (com ara la Xarxa de TV Locals de Catalunya), ni propostes més progressistes com ara plantejar la conversió de VTV en una cooperativa dels seus treballadors.
L’existència de mitjans de comunicació audiovisuals propis de Viladecans fa una important funció informativa i ha permès augmentar el sentiment de pertinença a la nostra ciutat, a més de l’orgull que ha suposat els premis (catalans i internacionals) que en diverses ocasions han rebut programes de Viladecans Televisió. Això, ho hem perdut. I a més, l’Ajuntament ha malaguanyat un esforç col.lectiu d’onze anys (per cert, deixant que una pila d’equips tècnics no tinguin ara cap utilitat), i el que és pitjor, ha deixat sense feina onze persones.
Carles Lozano