dilluns, 15 de febrer de 2021

Teixidor (Remiz pendulinus) Parc Agrari del Baix Llobregat, 27 de maig de 2012

Resident nidificant. Estat de conservació a Catalunya: Vulnerable. Fàcilment identificable per la cridanera màscara facial negra, una mica menys notòria en la femella. La part dorsal és vermellosa i el ventre de color crema. Insectívor. Viu a prop de zones amb aigua, llacs, rierols, basses, amb abundant vegetació arbòria, pollancres i oms. Abans d’aparellar-se, els mascles comencen la construcció del niu, a base de fibres vegetals. No l’acaben fins que la femella l’accepta. És llavors quan, en col·laboració amb ella, acaben el niu teixint un embut de sortida i entrada. Un cop acabat s’assembla a un mitjó penjat de les branques d’un pollancre. La principal amenaça és la destrucció del seu hàbitat de cria. 

Eio Ramon